فیلتر بهینه سیلوهای سیمان
Paper ID : 1066-CIE
Authors:
مهدی شتربانی *
دانشجو
Abstract:
در کارخانه‌های تولید بتن آماده و یا کارگاه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی که نیاز به تولید بتن دارند از سیلوهای سیمان جهت ذخیره استفاده می‌کنند. در سیلوهای ذخیره سیمان هنگام بارگیری و تخلیه‌، مواد داخل سیلو به شکل گرد و غبار از سیلو خارج شده که موجب آلودگی هوا و پخش ذرات سیمان در محوطه‌ اطراف آن می‌گردد. همچنین این مواد که با صرف هزینه جمع‌آوری می‌شوند به هدر رفته و عملاً از آنها استفاده نمی‌شود. در این مقاله با بررسی میزان آلایندگی ذرات سیمان خارج شده از سیلوها و تاثیر آنها بر طبیعت پیرامون انسان، فیلتری بهینه با هدف کاهش آلایندگی سیلوهای سیمان ارائه می‌شود که علاوه بر سادگی در ساخت و راحتی در نصب، مصرف انرژی پایینی داشته باشد. این فیلتر که با ترکیب علم برق و مکانیک طراحی و ساخته می‌شود، فقط هوای کاملا تمیز و فیلتر شده از آن خارج شده و موادی که وارد کیسه‌های فیلتر می‌شوند دوباره به داخل سیلو باز می‌گردند. همچنین این دستگاه به دلیل استفاده از مدارات الکترونیکی مصرف انر‍‍ژی پایینی دارد. در این فیلتر ابتدا کیسه‌های موجود در دستگاه از خروج ذرات معلق جلوگیری کرده و سپس با عملکرد مدار الکترونیکی و پنوماتیکی کیسه‌ها تمیز شده و مواد مجددا به داخل سیلو باز می‌گردند.
Keywords:
سیلوی سیمان - فیلتر بهینه‌ی سیلوی سیمان
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)