اولویت‌بندی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در بخش پخت کلینکر صنعت سیمان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها
Paper ID : 1053-CIE-FULL
Authors:
علیرضا مختار1, احمد زراعتکار مقدم *2, محسن ناسوتی3
1هیات علمی
2دانشجو
3مسئول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت سیمان فارس
Abstract:
استفاده از سیمان در صنعت ساخت و ساز روز به روز در حال افزایش بوده و فناوری‌ها و دانش مرتبط با تولید آن نیز در حال بهبود و گسترش می‌باشد. تولید سیمان ماهیتاً نیازمند صرف مقادیر قابل توجهی از انرژی‌های الکتریکی و حرارتی است. به همین منظور تا کنون تحقیقات گسترده‌ای با هدف توسعه راهکارهای بهبود کارایی انرژی در این صنعت انرژی‌بر انجام گرفته است. اولویت‌بندی این راهکارها با توجه به معیارهای متضاد و چندگانه یکی از چالش‌های این حوزه تحقیقاتی می‌باشد که به طور سیستماتیک و تحلیلی چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به عنوان رویکردی تحلیلی و سیستماتیک، راهکارهای بهبود کارایی انرژی در دپارتمان کلینکر اولویت‌بندی شده است. این بخش از صنعت سیمان با مصرف حدود 90% انرژی کل، بارزترین مصرف‌کننده انرژی در کارخانه به شمار می‌آید. در استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها هر دو رویکرد ورودی و خروجی محور به کار گرفته شده است. در پایان نتایج مربوط به مطالعه موردی کارخانه‌ سیمانی با ظرفیت حدود 30 میلیون تن در سال ارائه شده است.
Keywords:
تولید کلینکر – تحلیل پوششی داده‌ها – مصرف انرژی- کارایی انرژی
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)