پارامترهای کیفیت توان، علل و عوامل، مطالعه موردی اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان پست 63 کیلوولت شرکت سیمان شرق
Paper ID : 1046-CIE-FULL
Authors:
مهدی کفاش *
کارشناس واحد مدیریت انرژی شرکت سیمان شرق
Abstract:
کیفیت توان در سالهای اخیر به طور جدی مورد توجه موسسات برق و مصرف‌کنندگان در برخی از کشورها قرار گرفته است. عامل اصلی ضرورت بازنگری مساله، گسترش بکارگیری تجهیزات جدید الکتریکی در شبکه‌هاست. مصرف کننده های جدید مانند: میکروپروسسورها، کامپیوترها، وسایل الکترونیک قدرت، منابع تغذیه، کنترل کننده های الکتروموتورها تشدید کننده این موضوع هستند لذا فرآیند تولید کوره‌های القایی، لامپهای کم‌مصرف و ... بسیار حساس می باشند و به توان الکتریکی با کیفیت مطلوب نیاز دارند و در ارزیابی کیفیت توان برق با توجه به ویژگیهای تجهیزات جدید و توقعات مشترکین بخصوص در محیط رقابت اقتصادی علاوه بر مدت زمان برق‌دار بودن، پدیده هایی از جمله: پدیده‌های گذرای ضربه‌ای یا نوسانی، کاهش و افزایش کوتاه‌‌مدت ولتاژ، انحراف شکل موج و اعوجاج آن، تغییر فرکانس، فلیکر و عدم تعادل ولتاژ باید دقیقاً ‌مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اثرات سوء آنها روی تجهیزات موجب عملکرد نادرست، صدمه دیدن دستگاه‌ها و قطع روند تولید می‌شود. برای مطالعه و بازرسی کیفیت توان، علاوه بر بازدید محلی و بررسی انواع بارهای مشترک، اندازه گیری شاخصهای کیفیت توان در دوره های زمانی مشخص (مثلا یک هفته) انجام می شود. در این دوره زمانی تجهیزات اندازه گیری در محل نصب شده و پارامترهای مورد نظر اندازه گیری و ذخیره می شوند.
در این مقاله علاوه بر آشنایی با انواع اغتشاشات کیفیت توان، علل و اثرات آنها به نتایج حاصل از نتایج اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان پست 63 کیلوولت شرکت سیمان شرق می پردازیم.
Keywords:
کیفیت توان – فلیکر – تعادل ولتاژ – بیشبود ولتاژ – کمبود ولتاژ
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)