اهمیت نصب و بهینه سازی اسپری سیستم جهت روانکاری چرخ دنده های باز
Paper ID : 1043-CIE-FULL
Authors:
تکتم حداد *1, امید حداد2, حسین فرید شیخ علیزاد3
1کارشناس فنی/شرکت توان پایش
2رئیس هیئت مدیره/شرکت توان پایش
3مدیر فنی/شرکت توان پایش
Abstract:
جهت روانکاری چرخ دنده های باز کوره و آسیاب کارخانه های سیمان، استفاده از اسپری سیستمی که دارای قابلیت اطمینان بالا باشد از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و هزینه کردن برای چنین سیستم هایی کاملاً منطقی و اقتصادی می باشد. چراکه اگر از سیستمی با قابلیت اطمینان پائین که مجهز به سیستم آلارم نباشد استفاده شود، ممکن است در پروسه پاشش روانکار بر روی چرخ دنده ها اختلال پیش آمده و اپرتور نیز مطلع نشود. در نتیجه چرخ دنده ها دچار پوسته شدن و در موارد حادتر لب پریدگی دندانه شوند و طبعاً هزینه های بالای تعمیرات را در بر خواهد داشت. مجموع این هزینه ها بدون شک بسیار بیشتر از خرید و نصب یک اسپری سیستم با قابلیت اطمینان بالا می باشد. روانکاری صحیح با رعایت میزان مصرف می تواند در جهت کاهش هزینه های مقدار روانکار مصرفی و همچنین در سالم ماندن محیط زیست تاثیر قابل توجهی داشته باشد. بنابراین لزوم نصب سیستمی که بتواند در زمان مناسب، با قابلیت اطمینان بالا بصورت اتوماتیک میزان صحیح روانکار را به گونه ای بر روی چرخ دنده پاشیده که فیلم روانکار مورد نیاز در نقطه درگیری دندانه ها را انجام دهد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
Keywords:
چرخ دنده های باز-روانکاری اتوماتیک-اسپری سیستم
Status : Paper Accepted (Poster Presentation)