کاربرد مدل LCA4 AFR در ارزیابی زیست‌محیطی چرخه حیات CO2 (مطالعه موردی کارخانه سیمان)
Paper ID : 1016-CIE-FULL
Authors:
تیکا سهراب *1, رضا صمدی2
1کارشناس ارشد دفتر محیط زیست سازمان بهره وری انرژی ایران
2مدیر دفتر محیط زیست/سازمان بهره وری انرژی ایران
Abstract:
صنایع سیمان یکی از مصرف‌کنندگان مهم انرژی در بخش صنعت می باشند. این صنعت نه تنها به دلیل مصرف انرژی، بلکه از طریق فرآیند (کلسیناسیون) نیز سبب انتشار گاز دی اکسیدکربن که مهمترین گاز گلخانه ای محسوب می شود، می گردد. ارزیابی چرخه عمر، یک فرآیند بررسی بار زیست محیطی مرتبط با محصول یا فعالیت است. در این فرآیند میزان انرژی و مواد مورد استفاده و ضایعات منتشرشده به محیط‌زیست شناسایی و کمی می-گردد. همچنین این فرآیند به شناسایی و ارزیابی فرصتهای کاهش این اثرات زیست‌محیطی در چرخه عمر یک محصول یا فعالیت از استخراج مواد خام تا دفع نهایی نیز کمک می‌نماید. در این تحقیق به‌منظور ارزیابی چرخه حیات دی اکسیدکربن در یک کارخانه سیمان، از مدل LCA4AFR استفاده گردید. با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز کارخانه و ورود اطلاعات به سیستم مشخص شد که شدت مصرف انرژی در این کارخانه 30% بالاتر از شاخص های جهانی می‌باشد. به همین منظور دو سناریو برای ادامه کار تعریف گردید: 1- سناریو پایه(شرایط موجود کارخانه) 2- سناریو کاهش 30 درصدی مصرف انرژی حرارتی. نتایج بدست آمده از اجرای برنامه، نشان می دهد که 716 کیلوگرم معادل CO2 از تولید، تامین و انتقال مواد اولیه و سوخت های فسیلی تا احتراق سوخت و مصرف مواد برای تولید کلینکر در هوا منتشر شده است. از سوی دیگر مقایسه دو سناریو کاهش 15 درصدی انتشار دی-اکسید کربن را در سناریو دوم نسبت به سناریو پایه نشان می دهد.
Keywords:
ارزیابی چرخه حیات- صنعت سیمان- دی اکسید کربن – محیط‌زیست
Status : Paper Accepted (Oral Presentation)